pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

Programy Regionalne


Regionalny Program Operacyjny (RPO) - jest podstawowym instrumentem rozwoju, jakim dysponują organy samorządu województwa. Utworzenie 16 RPO (po jednym w każdym województwie) w ramach systemu wdrażania NSRO jest przejawem częściowej decentralizacji polityki rozwoju w Polsce. Zarządzanie RPO zostało powierzone zarządom poszczególnych województw.

Regionalne Programy Operacyjne:
ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło propozycję podziału środków UE między województwa w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W latach 2014-2020 wrośnie rola regionów w zarządzaniu środkami unijnymi. Ze względu na wysoką ocenę wdrażania regionalnych programów operacyjnych w obecnej perspektywie oraz zakładany podział działań pomiędzy programy krajowe i regionalne w latach 2014-2020 ma nastąpić dalsza decentralizacja systemu zarządzania polityką spójności.

Na realizację 16 RPO alokowano 16,6 mld EUR z całkowitej puli 67,3 mld EUR przeznaczonych na realizację NSRO, co stanowi 24,7%. Podział środków pomiędzy poszczególne regiony został dokonany w oparciu o algorytm uwzględniający 3 zmienne: populację, PKB per capita, poziom bezrobocia. W efekcie na realizację RPO poszczególnym województwom przyznano następujące kwoty:

województwo budżet RPO
dolnośląskie 1 213 144 879
kujawsko-pomorskie 951 003 820
lubelskie 1 155 854 549
lubuskie 439 173 096
łódzkie 1 006 380 910
małopolskie 1 290 274 402
mazowieckie 1 831 496 698
opolskie 427 144 813
podkarpackie 1 136 307 823
podlaskie 636 207 883
pomorskie 885 065 762
śląskie 1 747 104 507
świętokrzyskie 725 807 266
warmińsko-mazurskie 1 036 542 041
wielkopolskie 1 272 792 644
zachodniopomorskie 835 437 299