pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!



W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

Infrastruktura i Środowisko


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS) - ma na celu wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.


Planowane obszary do wsparcia to m.in.:
  • gospodarka niskoemisyjna,
  • przystosowanie do zmian klimatu,
  • zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • efektywność wykorzystania zasobów w sektorze środowiska,
  • dziedzictwo kulturowe,
  • zrównoważony transport,
  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • sektor zdrowia.