pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

Kto może otrzymać dotacje?

O dofinansowanie z Unii Europejskiej mogą starać się osoby, które posiadają ciekawy plan na swój biznes. Kluczowym elementem w pozyskaniu dotacji jest posiadanie biznesplanu.

Osoba ubiegająca się o dotacje nie może posiadać zaległości w spłacie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Wobec takiej osoby nie mogą toczyć się żadne postępowania administracyjne, sądowe i egzekucyjne.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są projekty osób do 25 roku życia, niepełnosprawnych, mieszkańców wsi i niewielkich miasteczek oraz osób bezrobotnych.

Wnioski należy składać w Wojewódzkich Urzędach Pracy, jednak to nie one są organem decydującym o przyznaniu dotacji.