pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - jedyny tego rodzaju program ponadregionalny w skali Unii Europejskiej. Ma na celu rozwój społeczno-gospodarczy pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, które w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej były regionami najsłabiej rozwiniętymi w całej Unii.


Do beneficjentów programu należą:
 • szkoły wyższe;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem;
 • jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych;
 • jednostki badawczo-rozwojowe, w tym jednostki Polskiej Akademii Nauk;
 • przedsiębiorcy;
 • organizacje pozarządowe;
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
 • instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym:

a) urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego;
b) organizacje turystyczne;
 • instytucje otoczenia biznesu i innowacji (fundacje i agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestora, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki przemysłowe; inkubatory przedsiębiorczości);
 • Instytucja Zarządzająca Programem oraz Instytucja Pośrednicząca i inne instytucje wyznaczone do wdrażania programu (patrz: Instytucje realizujące Program Rozwój Polski Wschodniej);
 • organy administracji rządowej.