pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!TRWAJĄ NABORY WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW:

– Horyzont 2020,
– Poddziałanie 1.1.1 NCBiR,
– Dotacje na innowacje,
– 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, RPO WD,
– Poddziałanie 1.2.2 A, RPO WD,
– 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, RPO WD,
– 1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, RPO WD,
– 1.4.1 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP, RPO WD,
– 1.5.1 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, RPO WD,
– 1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, RPO WD,
– 1.4.2 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP, RPO WD,
– Działanie 1.2, RPO Podkarpackiego.
– 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, PO IR,
– 3.2 Innowacje w MŚP,
– 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego,
– 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej, PO IR,
– 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, PO IR,
– Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport – program krajowy MG,
– 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, RPO Opolskiego,
– 1.2.2 Bon na usługi badawcze, RPO Podlaskiego,
– 4.1.4 Projekty aplikacyjne, POIR,
– Poddziałanie 1.1.1, POIR,
– Poddziałanie 1.5.2, RPO WD,
– FWD PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, EOG,
Wszystkie zainteresowane pozyskaniem dotacji osoby zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Udzielą oni profesjonalnego wsparcia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz pomogą napisać i złożyć wniosek konkursowy.