pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

środa, 21 sierpnia 2013

ZIT - czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - będą nowym elementem rozwoju terytorialnego. Celem tej inwestycji będzie zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami unijnymi oraz rozwój współpracy i integracji na obszarze funkcjonalnym.  
ZIT będą realizowane w ramach Regionalnych Programów.


ZIT mają być realizowane na obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich


Środki w ramach tego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będą przeznaczone na: 
  • zrównoważony, sprawny transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny;
  • kompleksową rewitalizację, łączącą działania: infrastrukturalne, gospodarcze, społeczne;
  • ochronę środowiska;
  • energetykę;wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miasta.

Na  wsparcie z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeznaczone zostały środki funduszy europejskich z tzw. rezerwy programowej w wysokości 4,5% funduszy strukturalnych EFRR i EFS przekazanych do RPO.


 Środki na realizację ZIT zostały podzielone według algorytmu podziału środków, uwzględniającego ludność zamieszkującą miejskie obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich (MOF OW) wskazane w KPZK 2030. Dla każdego województwa wyznaczono liczbę ludności zamieszkującej miejskie obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich i środki podzielono wprost proporcjonalnie do niej.


0 komentarze:

Prześlij komentarz