pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

poniedziałek, 4 sierpnia 2014

RPO 1.5 dla Województwa Mazowieckiego


RPO 1.5 WM - jest to Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego realizowany w ramach Działania 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości"

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu?
  •    dotyczące nabycia ruchomych środków trwałych
  •    dotyczące nabycia wartości niematerialnych i prawnych  
Najważniejszą kwestią jest to, że projekty muszą być realizowane w województwie mazowieckim przez przedsiębiorstwa działające na tym terenie. Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze jeden wniosek o dotację. 

Celem działania 1.5 jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych. Program przewiduje wsparcie dla firm nowopowstałych oraz już funkcjonujących na rynku z branż tradycyjnych i innowacyjnych tj. (MŚP i mikroprzedsiębiorstw).   

Jaki jest budżet programu?

Całkowity budżet na RPO 1.5 WM wynosi około 6 mln EURO.  Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dotację na realizację swojego projektu o minimalnej wartości  300.000 złotych, a maksymalnej 800.000 złotych.

Termin naboru wniosków został wyznaczony od 30 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

0 komentarze:

Prześlij komentarz