pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 22 sierpnia 2014

Program COSME

Program COSME (Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs) to kontynuacja programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP będącego jednym z programów szczegółowych Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Jest to instrument stworzony na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

Cele programu COSME:
  • poprawa dostępu do finansowania MŚP poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne,
  • poprawa dostępu do rynków UE i poza nią za pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości,
  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw UE,
  • tworzenie środowiska sprzyjającego powstawaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej,
  • wspieranie MŚP poza obszarem UE zwłaszcza w zakresie ograniczania różnic regulacyjnych i biznesowych między Unią Europejską, a jej głównymi partnerami handlowymi.

Beneficjenci:
  • małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
  • obywatele pragnący założyć swoje przedsiębiorstw
  • administracja publiczna - władze państw członkowskich UE (jeśli inicjatywy podejmowane w ramach COSME pomogą w zrealizowaniu koniecznych reform na rynku)

Budżet programu:
W perspektywie finansowej 2014-2020 budżet programu COSME wynosi około 2,5 mld euro, z czego kwota około 1,4 mld euro zostanie przeznaczona na instrumenty finansowe.


Przewidziano, że program COSME pomoże 39 tys. firm stworzyć lub zachować 29,5 tys. miejsc pracy oraz wprowadzić na rynek 900 nowych produktów, usług lub procesów.

0 komentarze:

Prześlij komentarz