pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 25 lipca 2014

RPO 1.1 A2 dla Województwa Dolnośląskiego

RPO 1.1 A2 WD - jest to Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego realizowany w ramach schematu 1.1 A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktowa i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu?
  • dotyczące nabycia ruchomych środków trwałych
  • dotyczące nabycia wartości niematerialnych i prawnych 
  • dotyczące specjalistycznych szkoleń ściśle związanych z realizacją projektu 
  • dotyczące usług doradczych związanych z realizacją projektu. 
Najważniejszą, a zarazem najbardziej oczywistą kwestią jest to, że projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego.

 Kogo dotyczy wsparcie?
  • MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)
  • mikroprzedsiębiorstwa
które prowadzą swoją działalność powyżej 2 lat w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

  Jaki jest budżet programu?

Całkowity budżet na RPO 1.1 A2 WD wynosi ponad 7 mln EURO.
Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dotację na realizację swojego projektu o minimalnej wartości  100.000 złotych kosztów kwalifikowanych, a maksymalnej 1.600.000 złotych kosztów kwalifikowanych.


 Termin naboru wniosków do tego RPO został wyznaczony na 16 września 2014 roku od godz. 8.00 do godz. 15.00. 

0 komentarze:

Prześlij komentarz