pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

środa, 11 grudnia 2013

Obecne nabory wniosków na dotacje

3.1 Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego
  • Od 16 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego.
 Miejsce składania wniosków
Sekretariat Naboru Projektów Infrastrukturalnych, pokój 202, piętro II,
Departament Funduszy Strukturalnych,
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63

 8.1.3 Program Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim
  • W terminie od 6 grudnia 2013 r. do 13 stycznia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki  w województwie kujawsko-pomorskim. Konkurs ma charakter zamknięty.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
I piętro, pokój 112 a.  
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73


7.2.1 Program Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim
  • W terminie od 6 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki (POKL).
Miejsce składania wniosków:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
lub
w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w:
Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.


6.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim
  • W terminie od 9 grudnia 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1  „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Programu Kapitał Ludzki. 
Miejsce składania wniosków 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,
Punkt Informacyjny II piętro
 ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa

Jeżeli mieszkasz, w którymś z powyższych województw i wahasz się czy złożyć wniosek o dotację to podejmij w końcu właściwą decyzję. Daj sobie szansę!


0 komentarze:

Prześlij komentarz