pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

środa, 2 października 2013

Zakres wsparcia POIR: 1 oś priorytetowa.


I oś priorytetowa PO IR: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe przewiduje do realizacji cel szczegółowy: Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

Wsparcie to kierowane będzie do przedsiębiorstw, które realizują projekty B+R czyli Badania + Rozwój, na wszystkich poziomach gotowości technologicznej (TRL).

W ramach 1 osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój będą wspierane przedsięwzięcia realizowane w obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne, czyli:
  • projekty aplikacyjne
  • programy sektorowe
  • programy wspierające regionalne inteligentne specjalizacje.

 Jakie typy projektów będą realizowane?
  • Badania oraz prace rozwojowe (TRL I-IX),
  • Prace rozwojowe i demonstracje (TRL V-IX),
  • Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzona z wykorzystaniem funduszy VC (TRL X) – w tym z wykorzystaniem doświadczeń z realizacji przez NCBR instrumentu BRIdge VC.

0 komentarze:

Prześlij komentarz