pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

środa, 14 sierpnia 2013

Inteligentny Rozwój zamiast Innowacyjnej Gospodarki


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) działał w latach 2007-2013. Aktualnie trwa ostatni okres trwania tego programu. Celem POIG było:
 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.
 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

Od 2014 roku nastąpi spora zmiana. W życie wejdzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), który zastąpi obecny POIG.


Przedsiębiorcy muszą przygotować się na wprowadzenie zmian w swoich dotychczasowych działaniach, gdyż w latach 2014-2020 polska gospodarka będzie stawiana na inteligencję. Co za tym idzie, urzędnicy będą musieli stać się bardziej odważni.

Nowy program ma promować innowacyjność poprzez wspieranie inwestycji firm w badania i rozwój (B+R) oraz ich współpracy przy tego typu projektach z ośrodkami naukowymi. Celem programu jest pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.


 Cel ma być osiągnięty w szczególności poprzez: 
 • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej;
 • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych; 
 • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.

Głównymi beneficjentami programu POIR będą:
 • przedsiębiorstwa (głównie MŚP),
 • jednostki naukowe,
 • instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe,
 • podmioty zrzeszające odbiorców wsparcia,
 • krajowe klastry kluczowe.

Krajowe klastry kluczowe, czyli klastry które posiadają największy potencjał rozwojowy w kraju, a także w skali międzynarodowej. Zostaną one wyselekcjonowane w trybie otwartego konkursu, z udziałem uznanych ekspertów w roli oceniających. Klastry kluczowe będą mogły korzystać ze instrumentów dedykowanych ich koordynatorom, a ponadto ich członkowie otrzymają preferencje przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach wszystkich instrumentów wsparcia PO IR.

0 komentarze:

Prześlij komentarz