pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

poniedziałek, 7 listopada 2011

Dotacje na e-biznes

Przedsiębiorca, który chce prowadzić biznes elektroniczny, może starać się o dotacje w ramach działania poig 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Rozpoczęcie naboru wniosków na projekty 8.1 wyznaczona na dzień 14 listopad.

W ramach Działania 8.1 można otrzymać dofinansowanie na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi. Obejmować może także wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do jej świadczenia. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.

Kto może ubiegać się o środki na poig 8.1?

E-dotacja przeznaczona jest dla mikro i małych przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wsparcie może zostać przyznane na indywidualne projekty, które nie mogą być realizowane dłużej niż  24 miesiące.

Młodzi przedsiębiorcy, a więc osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie ukończyły 27 roku życia pozyskają maksymalnie 80% dofinansowania, natomiast pozostałe uprawnione podmioty – do 70% wydatków kwalifikowanych.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. W sumie w najbliższym konkursie do rozdysponowania jest ponad 135 ml zł.

Jak należy złożyć wniosek?

Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w Generatorze Wniosków zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Następnie w ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku, należy dokonać formalnego jego potwierdzenia poprzez złożenie podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz wysłać wymagane załączniki.

Generator Wniosków dostępny jest na stronie www.parp.gov.pl. Wnioski można składać od 14 listopada do 16 grudnia 2011 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu poig 8.1.

0 komentarze:

Prześlij komentarz