pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

Co zawdzięczamy dotacjom unijnym?Dzięki środkom z Unii Europejskiej w Polsce poprawiło się wiele spraw związanych z gospodarką, transportem itp. Jak każdy wie - idealnie nie jest, ale gdyby nie dotacje unijne, byłoby jeszcze gorzej.

Co zawdzięczamy więc środkom z Unii?

Dopłaty bezpośrednie

Zaczęły przysługiwać rolnikom tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ich zadaniem, podobnie jak w innych krajach Unii, jest zrekompensowanie spadku cen i zapewnienie opłacalności produkcji. W 2004 roku polscy rolnicy dostawali dopłaty wynoszące 36% kwoty, jaką otrzymywali ich "koledzy z branży" z krajów "starej Unii". Od 2013 roku kwoty te są równe - rolnik mógł liczyć na 830,30 zł dopłaty do każdego hektara.

Europejski Fundusz Społeczny

Z tego funduszu dotowane są programy, które służą zwalczaniu bezrobocia i wykluczenia społecznego.

JEREMIE

Pożyczki dla przedsiębiorców, które finansowane są ze środków UE. W 2009 roku województwo wielkopolskie jako pierwsze uruchomiło ten mechanizm. 501,3 mln złotych przeznaczone na pożyczki we wrześniu ubiegłego roku w wróciło w całości, a pieniądze te obecnie są w obrocie drugi raz.

Zwrotna pomoc

Udzielana jest na rozwój obszarów miejskich w ramach mechanizmu JESSICA. Województwo wielkopolskie było pierwszym regionem w Europie, w którym ten mechanizm został wprowadzony.