pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Podkarpackie podsumowuje rok 2017 – RPO

W ubiegłym roku w ramach RPO 20414-2020 było ogłoszone około 61 naborów wniosków na łączną kwotę 2,2 mld zł.


Nabory wniosków obejmowały 9/10 osi priorytetowych programu. Dotyczyły m.in.:
  • wspierania rozwoju przedsiębiorczości;
  • rozwoju odnawialnych źródeł energii;
  • modernizacji energetycznej budynków;
  • infrastruktury drogowej;
  • poprawy sytuacji bezrobotnych na rynku pracy;
  • przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;


Województwo podkarpackie ma szanse na otrzymanie dodatkowych środków z Rezerwy Wykonania, co wpłynie korzystne na całą regionalną gospodarkę.
Do końca 2018 roku w ramach RPO samorząd regionu planuje ogłosić 38 naborów na łączną kwotę ponad 1 mld zł.1 komentarze: