pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 7 lipca 2017

Fundusze Europejskie w Małopolsce - programy


Regionalny Program Operacyjny - jego zadaniem jest wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska, a także polityki energetycznej i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Program rozwoju Obszarów Wiejskich - celem programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu.

Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce - fundusze z tego programu mają za zadanie wesprzeć na rynku pracy osoby młode, rozwinąć wyższe szkolnictwo oraz wpłynąć na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.  

Programy europejskiej Współpracy Terytorialnej - wspiera i promuje projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym. 

Programy krajowe - mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, poprawy spójności społecznej i terytorialnej, a także podniesienia sprawności i efektywności państwa.

1 komentarze: