pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

wtorek, 28 lutego 2017

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

POIR – czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przeznaczony jest dla:
- przedsiębiorstw (głównie MŚP),
- jednostek naukowych, konsorcjów, przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
- instytucji otoczenia biznesu.

POIR jest programem finansowanym wyłącznie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekty wspierane przez ten program mają się przyczynić przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów.


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest jednym z sześciu krajowych programów operacyjnych zaplanowanych na inicjatywę finansową 2014 -2020. Jeśli chodzi o jego budżet, to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczył na POIR 8 613,9 mln EURO. Dodatkowo doliczyć można jeszcze środki krajowe, których minimalne zaangażowanie wynosi 1 575,9 mln EURO.

Program ten podzielić możemy na następujące priorytety:
- wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
- wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R,
- wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
- zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
- pomoc techniczna.

2 komentarze: