pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

sobota, 19 września 2015

Wsparcie z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój


Program Wiedza Edukacja rozwój w latach 2014-2020 wspierać będzie szkolnictwo wyższe, w celu budowy gospodarki opartej na wiedzy. Priorytetami programu są również wzrost zatrudnienia, spójności społecznej, poprawa funkcjonowania administracji publicznej, walka z ubóstwem, poprawa jakości szkolnictwa. Wszystkie te działania zawarte są w czterech, głównych celach tematycznych:

 • Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników.
 • Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
 • Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.
 • Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

Dotacje z programu Wiedza, Edukacja Rozwój są wsparciem dla wielu jednostek. Są to głównie:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty opieki zdrowotnej,
 • instytucje rynku pracy.

Wsparcie z Unii Europejskiej jest ogromne, dowiedz się co jeszcze zawdzięcza się dotacjom z UE -> "Co zawdzięczamy dotacjom unijnym"

0 komentarze:

Prześlij komentarz