pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

poniedziałek, 2 lutego 2015

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Poddziałanie 1.1.1 - "szybka ścieżka"

"Szybka ścieżka" to poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotyczące Badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Jest ono kontynuacją działania 1.4 realizowanego w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Poddziałanie 1.1.1
Cele poddziałania 1.1.1:

Głównym celem tego poddziałania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Beneficjenci:

Beneficjentami "szybkiej ścieżki" są przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Osoby te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację tytułowych badań lub prac nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu jej pozycji konkurencyjnej na rynku. Firmy te, jednak muszą spełniać jeden warunek, przedmiotem ich projektu musi być rozwiązanie wpisujące się w tzw. "Krajową inteligentną specjalizację".

Budżet:

Szacowana alokacja przeznaczona na wsparcie całego Poddziałania 1.1.1 wynosi około 1,9 mld euro.

Termin naboru wniosków został wyznaczony na kwiecień 2015.


0 komentarze:

Prześlij komentarz