pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

PROW czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest podstawowym elementem II filaru Wspólnej Polityki Rolnej oraz częścią Umowy Partnerstwa. Projekt został przyjęty przz Radę Ministrów dnia 15 kwietnia 2014 roku.

Cele programu COSME:
  • Wsparcie konkurencyjności rolnictwa.
  • Zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu.
  • Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego gospodarki wiejskiej i społeczności wiejskich, w tym tworzenie oraz ochrona miejsc pracy. 

Beneficjenci:
  • Jednostki naukowe i uczelnie.
  • Publiczne podmioty doradcze.
  • Podmioty prowadzące działalność szkoleniową.
  • Szkoły rolnicze, szkoły leśne, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST, organy administracji rządowej.

Budżet programu:

Środki jakie przeznaczone zostaną na PROW 2014-2020 łącznie wynoszą ponad 13,5 mld euro. W skład tej kwoty wchodzą środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne. Można również doliczyć do tej kwoty 5,2 mld euro na rozwój infrastruktury wiejskiej, reorientację zawodową rolników i rozwój przedsiębiorczości z funduszy na realizację Polityki Spójności.

0 komentarze:

Prześlij komentarz