pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

poniedziałek, 29 grudnia 2014

Obecnie trwające nabory wniosków

Nowy rok z pewnością przyniesie kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Warto być na bieżąco w tej kwestii, dlatego przedstawiam obecnie trwające nabory projektów:

  • W terminie od 27 listopada 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr DWF_5.4.2_16_2014 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”.
  • W terminie od 1 grudnia 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, Lubuskiego Programu Regionalnego.
  • W terminie od 2 grudnia 2014 roku do 2 lutego 2015 roku trwa pierwszy etap naboru wniosków w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR). Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2.
  • W terminie od 15 grudnia 2014 roku do 19 stycznia 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Programu Infrastruktura i Środowisko.
  • W terminie od 12 grudnia 2014 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Lubuskiego Programu Regionalnego.


Niektóre nabory się już kończą, dlatego warto jak najszybciej złożyć swój wniosek w odpowiednim miejscu, by nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, ponieważ jest to najgorsze z możliwych rozwiązań.

0 komentarze:

Prześlij komentarz