pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 19 września 2014

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeszcze kilka dni potrwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Świadczenie usługi systemowej KSU dla mikro i małych firm w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów lub zarządzania efektywnością energetyczną".

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które:
  • działają na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • są zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych,
  • posiadają wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych spełniających wymagania świadczenia usług,
  • posiadają odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych,
  • zajmują się w swojej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Podmiotu Wsparcia na wartość nie mniejszą niż 10 tys. euro, co najmniej na okres realizacji projektu,
  • w ostatnich 5 latach działalności zrealizowały co najmniej 30 usług doradczych z zakresu marketingu lub sprzedaży produktów dla firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym co najmniej 15 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw.

Termin naboru wniosków został wyznaczony od dnia 2 września do dnia 24 września 2014 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez ePUAP. 

0 komentarze:

Prześlij komentarz