pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

czwartek, 4 września 2014

RPO Małopolska - czyli Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO Małopolska) będzie działać w latach 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej znacznie większy nacisk zostanie położony na realizację wyznaczonych celów. Twórcy chcą, by środki unijne były wydawane bardziej racjonalnie.

RPO Małopolska składa się z 13 jedno-funduszowych osi priorytetowych, z których najwięcej środków zostanie przeznaczonych na infrastrukturę transportową, przedsiębiorczość i politykę energetyczną.

Osie priorytetowe programu:
 • Gospodarka wiedzy
 • Cyfrowa Małopolska
 • Przedsiębiorcza Małopolska
 • Regionalna polityka energetyczna
 • Ochrona środowiska
 • Dziedzictwo regionalne
 • Infrastruktura transportowa
 • Rynek pracy
 • Region spójny społecznie
 • Wiedza i kompetencje
 • Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
 • Infrastruktura ochrony zdrowia
 • Pomoc techniczna

Cele programu:
 • Wsparcie w dziedzinach, które napędzają gospodarkę.
 • Wsparcie obszarów i grup społecznych, które są w trudnej sytuacji.
 • Harmonijny rozwój całego województwa.

Budżet programu:

Budżet jaki wyznaczono na realizację programu wynosi 2 875,45 mln euro. Spośród wszystkich RPO więcej środków otrzyma tylko województwo śląskie.

Dodatkowo dla RPO Województwa Małopolskiego wyznaczone zostały specjalne środki na wsparcie 5 subregionów tego województwa oraz Metropolii Krakowskiej.

RPO Małopolska 0 komentarze:

Prześlij komentarz