pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Program LIFE

Program LIFE to kontynuacja programu LIFE+ realizowanego w latach 2007-2013. Jest to instrument dedykowany wyłącznie środowisku i jego ochronie. 

W ramach LIFE wyróżnione zostały dwa podprogramy:
 • podprogram na rzecz środowiska,
 • podprogram na rzecz klimatu.
Priorytety programu LIFE obejmują:
 • obszary Natura 2000
 • woda, odpady i powietrze
Beneficjenci:
 • administracja publiczna
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorcy
Budżet programu:
W perspektywie finansowej 2014-2020 budżet programu LIFE wynosi około 3,5 mld euro.

Program na rzecz środowiska będzie wspierać działania w dziedzinach:
 • Środowisko i efektywność wykorzystania zasobów.
 • Natura i różnorodność biologiczna.
 • Zarządzanie w zakresie ochrony środowiska i informacja.
Program na rzecz klimatu będzie wspierać działania w dziedzinach:
 • Łagodzenie zmiany klimatu.
 • Przystosowanie do zmiany klimatu.
 • Zarządzanie działaniami w zakresie zmiany klimatu i informacja.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 roku pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich wnioskodawców proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów

0 komentarze:

Prześlij komentarz