pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

środa, 27 sierpnia 2014

PARP czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - jest to agencja rządowa, która jest centralnym organem administracji. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami, które pochodzą z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wsparcie MŚP oraz rozwój zasobów ludzkich. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości składa się z 23 komórek organizacyjnych.

Ustawa o utworzeniu PARP z 9 listopada 2000 roku określa zakres zadań, organy nadzoru, zasady tworzenia rocznych planów działania i sprawozdawczość z ich realizacji.

Jakie są działania PARP?
  • Działalność publikacyjna.
  • Działalność badawczo-analityczna.
  • Działalność doradczo-szkoleniowa.
  • Wdrażanie programów rozwoju gospodarki.

Realizacja programów wspierających działalność innowacyjną i badawczą MŚP, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii to główny cel agencji.

Większość przedsiębiorców starających się o dotacje dla swoich firm miała do czynienia z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, gdyż wiele wniosków składa się właśnie na oficjalnej stronie PARP, gdzie dostępny jest generator wniosków.

PARP

0 komentarze:

Prześlij komentarz