pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 18 lipca 2014

Fundusz Łącząc Europę

Łącząc Europę (z ang. Connecting Europe Facility - CEF) jest to nowy fundusz, który został przeznaczony na realizację projektów dotyczących rozwoju, budowy, modernizacji istniejącej infrastruktury, w dziedzinie transportu, energetyki oraz telekomunikacji.

Pula tego funduszu wynosi 29,3 mld euro. Kwota ta została dwa razy pomniejszana, w wyniku cięć budżetowych. Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności.

Inicjatywa ta ma przynieść korzyści całej Unii Europejskiej w zakresie:
 • konkurencyjności, 
 • spójności gospodarczej, 
 • spójności społecznej,
 • spójności terytorialnej.
Przyczynić ma się również do stworzenia środowiska znacznie bardziej sprzyjającego inwestycjom prywatnym i publicznym oraz do osiągnięcia przez UE celów 20-20-20, wyznaczonych w Strategii Europa 2020.

Cele funduszu zostały wyszczególnione w poszczególnych dziedzinach:

KOMUNIKACJA
 • zwiększenie połączeń z miejscami zagrożonymi wykluczeniem, tworzenie wspólnych inwestycji między państwami;
 • stworzenie nowoczesnych sieci szybkich kolei;
 • stworzenie dogodnych połączeń pomiędzy portami lotniczymi a miastami za pomocą sieci kolejowych.
ENERGIA
 • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do UE;
 • przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwój energii odnawialnej;
 • promowanie tworzenia sieci połączeń energetycznych pomiędzy państwami członkowskimi.
SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
 • tworzenie szybkich i ultraszybkich sieci szerokopasmowych dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • tworzenie ponadnarodowych sieci internetowych;
 • bezpieczny Internet dla dzieci.


0 komentarze:

Prześlij komentarz