pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 4 kwietnia 2014

Cele - pojęcie

Z pojęciem "cele" możemy się spotkać w wielu przypadkach. Jednak warto wyjaśnić znaczenia poszczególnych celów związanych z dotacjami unijnymi.

cele dotacji unijnych

Cel generalny
Określa perspektywę, w której ma zostać udzielona pomoc, w tym ogólną strategię pomocy oraz niektóre cele szczegółowe: sprecyzowanie pożądanego obrazu rzeczywistości w przedziale czasowym objętym programem.

Cel horyzontalny
Wyznaczony jest dla wszystkich projektów realizowanych w ramach jednego programu operacyjnego.

Cel operacyjny
Jest precyzyjnie oszacowany w konkretnym obszarze działań, służący osiągnięciu celu szczegółowego. Przedstawiany jest w przeliczeniu na produkt. Służy do realizacji celów pośrednich, formułowanych dla określenia zadań realizowanych na szczeblu wykonawczym.

Cel pośredni
Służy osiągnięciu celu generalnego. Wyznaczany jest dla obszarów priorytetowych.


Cel strategiczny
Określany w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub krajowej, do której przyczynić się ma realizacja danego projektu. Cel ten jest zawsze przedstawiany w przeliczeniu na oddziaływanie.


0 komentarze:

Prześlij komentarz