pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

wtorek, 4 lutego 2014

Nabory wniosków na dotacje ruszyły!

Już od stycznia rozpoczęły się nabory wniosków na dotacje z Unii Europejskiej w 2014 roku. 

Zobacz jakie nabory trwają obecnie:
  • Od 15 stycznia do 12 lutego 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki.
  • Od 15 stycznia do 18 marca 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Kapitał Ludzki.
  • Od 31 stycznia 2014 r. do 7 marca 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów  w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Nabory, które będą odbywać się niebawem:
  • Od 17 lutego do 3 marca 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski w ramach Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  • Od 7 kwietnia do 30 maja 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Infrastruktura i Środowisko.
  • Od 7 kwietnia do 30 maja 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Jeżeli interesuje cię pozyskanie dotacji z jednego z powyższych programów - zapoznaj się z terminami składania wniosków oraz całą dokumentacją programu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz