pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 8 listopada 2013

Zakres wsparcia POIR: 5 oś priorytetowa.

V Oś priorytetowa PO IR – Pomoc techniczna stawia sobie za cel wsparcie skutecznej i efektywnej realizacji celów strategicznych programu poprzez zapewnienie wysokiego potencjału administracyjnego. Finansowaniem objęte zostaną instytucje zarządzające i wdrażające, kluczowi beneficjenci oraz partnerzy wspierający proces realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


W tej kwestii najważniejsze będzie wzmocnienie i utrzymanie wymaganego poziomu zdolności administracyjnych.


Pozostałe priorytety V osi wsparcia POIR:

  • ułatwienie beneficjentom podejmowania decyzji o aplikowaniu o środki, 
  • umożliwienie budowania swojego potencjału w odniesieniu do stawianych w programie wymagań,
  • sprawna realizacja projektów i rozliczanie środków. 

Istotne dla osiągnięcia celów programu będzie także animowanie partnerstw przez potencjalnych beneficjentów programu w celu realizacji wspólnych projektów.

POIR 


0 komentarze:

Prześlij komentarz