pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 13 września 2013

Ruszają nabory wniosków o dotacje! To już ostatnie nabory w 2013 roku.


Przedstawiam terminy ostatnich w tym roku naborów wniosków o dotacje z Unii Europejskiej.


  • Od 16 września 2013 r. do 22 listopada 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Kapitał Ludzki.
  • W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Programu Infrastruktura i Środowisko. Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za sporządzanie/aktualizowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach.
  • Od 2 września 2013 r. do 2 października 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki (konkurs nr I/9.1.1/A/13). 
  • Od 2 września 2013 r. do 2 października 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,  Programu Kapitał Ludzki.
  • W terminie od 3 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013 w Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki. 
  • Od 5 września 2013 r. do 7 października 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.2.2 Przygotowanie projektów, Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego (konkurs nr 10.2.2._2).
  • Od 5 września 2013 r. do 7 października 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.2.2. Przygotowanie projektów, Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego (konkurs nr 10.2.2._1).

Weź pod uwagę region, którego dotyczą powyższe terminy. Jeżeli któryś z nich dotyczy Ciebie to warto złożyć wniosek w ramach wybranego programu operacyjnego i zwiększyć swoją szansę na pozyskanie dotacji unijnej.
 

0 komentarze:

Prześlij komentarz