pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 6 września 2013

Ruszyły konsultacje w sprawie Programu Infrastruktura i Środowisko


26 sierpnia 2013 r. rozpoczęły się konsultacje w ramach projektu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020.


Do celów POIiŚ 2014-2020 zalicza się:
 • wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej,
 • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
 • promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
 • ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
 • promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych,
 • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Planowane obszary do wsparcia w tym sektorze to m.in.:
 • gospodarka niskoemisyjna,
 • przystosowanie do zmian klimatu,
 • zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • efektywność wykorzystania zasobów w sektorze środowiska,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • zrównoważony transport,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • sektor zdrowia. 


Już niebawem dowiemy się jakie opinie są na temat Programu Pomoc Techniczna oraz Infrastruktura i Środowisko.

0 komentarze:

Prześlij komentarz