pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

czwartek, 26 września 2013

Konsultacje w ramach POIR.


Między 23 maja a 14 czerwca 2013 r. w 7 miastach Polski odbyły się spotkania konsultacyjne założeń Programu Inteligentny Rozwój. W Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Warszawie zainteresowani mogli dyskutować o planach, które będą realizowane w latach 2014-2020 w zakresie wsparcia innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw.

9 września 2013 roku natomiast rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Celem tych konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach tego Programu Operacyjnego.

W ramach konsultacji społecznych, 7 października 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, odbędzie się konferencja. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do rejestracji na konferencję.

Do udziału w konsultacjach społecznych zachęcani są w szczególności:
  • przedsiębiorcy, 
  • jednostki naukowe, 
  •  instytucje otoczenia biznesu, 
  • przedstawiciele:
 → samorządów terytorialnych,
 → partnerów społeczno-gospodarczych,
 → administracji rządowej,
 → organizacji pozarządowych,
 → środowisk akademickich.

Warto wziąć udział, jeżeli ma się jakieś uwagi dotyczące POIR, ponieważ zostaną one rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją POIR.

0 komentarze:

Prześlij komentarz