pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

czwartek, 22 sierpnia 2013

Regionalne Programy Operacyjne

 Regionalny program operacyjny (RPO) jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Podział funduszy na programy regionalne poprzedzony był ustaleniami z samorządami wojewódzkimi. Odbyły się także indywidualne spotkania ministra rozwoju regionalnego z marszałkami poszczególnych województw.


Regionalne Programy Operacyjne, zgodnie z zasadą subsydiarności, stanowią przykład decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu głównie identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, po to aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło propozycję podziału środków UE między województwa w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W latach 2014-2020 wrośnie rola regionów w zarządzaniu środkami unijnymi. Ze względu na wysoką ocenę wdrażania regionalnych programów operacyjnych w obecnej perspektywie oraz zakładany podział działań pomiędzy programy krajowe i regionalne w latach 2014-2020 ma nastąpić dalsza decentralizacja systemu zarządzania polityką spójności.

Oto podział środków Funduszy Unijnych dla poszczególnych regionów na lata 2014-2020źródło: wikipedia.org
źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl
źródło: fundusze.malopolska.pl

0 komentarze:

Prześlij komentarz