pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

wtorek, 13 sierpnia 2013

Jak otrzymać dotację z Unii Europejskiej? Instrukcja krok po kroku.

Fundusze unijne mogą być wykorzystane w wielu dziedzinach, dając tym samym ogromne możliwości szerokiej rzeszy potencjalnych beneficjentów.


Jak otrzymać dotację? 

1. Pomysł
Dobry pomysł i właściwe jego uzasadnienie to podstawa. Musisz wiedzieć dokładnie co i gdzie chcesz zrobić.

2. Znajdź Program, z którego otrzymasz dotację
Drugim  krokiem do ubiegania się o dotacje unijne jest określenie Programu, a w nim Działania, które najbardziej będą odpowiadały Twoim potrzebom.

3. Zapoznaj się z dokumentacją Programu i śledź terminy naboru wniosków
Po wyborze Działania znajdź instytucję, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie interesującego Cię konkursu i zorientuj się, jakie są terminy naboru wniosków. Zapoznaj się również z dokumentacją wybranego Programu. Jest ona podstawą do prawidłowego opracowania aplikacji konkursowej.

4. Przygotuj niezbędne dokumenty
Teraz możesz przystąpić do przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz gromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów. Instytucje prowadzące nabory wniosków zobowiązane są do zamieszczenia na swoich stronach internetowych „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie'' oraz dokumentacji związanej z ubieganiem się o dotację z UE. Pamiętaj o dołączeniu obowiązkowych załączników. Wniosek należy przygotować w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej.

5. Złóż wniosek
Następnym krokiem do otrzymania dotacji jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Dokumentację aplikacyjną, która powinna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, musisz złożyć w wyznaczonym terminie do instytucji, która zajmuje się przyjmowaniem wniosków. 

6. Czekaj na rozpatrzenie Twojego wniosku
Po spełnieniu kryteriów formalnych Twój projekt zostanie poddany ocenie merytorycznej.
  • W pierwszym etapie sprawdzana jest treść projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele wskazane w Programie, z którego chcesz otrzymać dotację.
  • W kolejnym etapie oceniana jest wykonalność projektu – czy jako potencjalny beneficjent jesteś w stanie zrealizować planowaną inwestycję.
  • Ostatni etap polega na zbadaniu zgodności złożonego przez Ciebie wniosku z wymogami merytorycznymi.

 Obecnie dostępne programy operacyjne:
  • Europejska Współpraca Terytorialna
  • Infrastruktura i Środowisko
  • Kapitał Ludzki
  • Rozwój Polski Wschodniej
  • Programy Regionalne

Od 2007 do 2013 roku istnieje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Jednak od 2014 do 2020 roku zamieni się on na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Będzie on dotyczył innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw.

Różnica między POIR a POIG polegać ma głównie na zwiększeniu nacisku na współpracę nauki i biznesu, a tym samym zwiększenie komercjalizacji wyników prac B+R.

0 komentarze:

Prześlij komentarz