pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!



W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Jak będzie w latach 2014-2020? Plany, cele, strategia.

Z pewnością wiele osób zastanawia się jakie nowości czekają na nas w latach 2014-2020. Pewne jest, że większy nacisk zostanie położony na dążenie do wyznaczonych celów i ich osiąganie. Oczekiwane rezultaty tychże działań to przede wszystkim wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia.

Cóż, rozpoczyna się bardzo obiecująco. Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) są narzędziem, które  pozwala przełożyć cele strategii Europa 2020 na kierunki interwencji poszczególnych polityk wspólnotowych oraz funduszy strukturalnych.


Dla poszczególnych kategorii regionów (wszystkie polskie województwa oprócz Mazowsza zostały zaliczone do grupy regionów słabiej rozwiniętych) zostały określone procentowe pułapy, na jakie cele powinny zostać przeznaczone środki unijne.
W przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 50% środków dla regionów słabiej rozwiniętych powinno zostać przeznaczone na:
  • Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje.
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym m.in. e-administracja, e-learning, e-zdrowie, łącza szerokopasmowe i szybkie sieci internetowe).
  • Zwiększenie konkurencyjności MŚP (m.in. wspieranie tworzenia nowych firm, rozwój zawansowanych usług i produktów).
  • Gospodarkę niskoemisyjną (odnawialne źródła energii, technologie zapewniające oszczędność energii). 

Co najmniej 20% środków Europejskiego Funduszu Społecznego w każdym państwie członkowskim ma zostać wykorzystane na wspieranie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem. Minimum 5% środków EFRR na poziomie krajowym może zostać przeznaczone na zintegrowane działania na rzecz rozwoju obszarów miejskich.

0 komentarze:

Prześlij komentarz