pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Europejska Wspolpraca Terytorialna


Działania przyszłych Programów Współpracy Terytorialnej będą wspierać rozwój gospodarczo-społeczny danego geograficznego obszaru poprzez m.in. wymianę know how oraz promowanie gospodarki opartej na wiedzy i działaniach innowacyjnych, inwestowanie w kapitał ludzki, ochronę środowiska naturalnego, wykorzystanie potencjału turystycznego, wspólne działania edukacyjne oraz kulturalne dla celów rozwojowych, współpracę instytucjonalną i wymianę doświadczeń. 

Priorytetem będą działania zmierzające znacznej do poprawy konkurencyjności obszarów, na których realizowane są programy. Dodatkowo, we wszystkich programach transgranicznych EWT oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) istnieje duża potrzeba wspierania małych projektów promujących i ułatwiających kontakty społeczności lokalnych w zakresie m.in. wspólnego dziedzictwa kulturowego, nauki oraz mniejszości narodowych.


Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro. 
Środki te będzie można zainwestować m.in. w:
  • badania naukowe i ich komercjalizację,
  • kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe),
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny),
  • cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji),
  • włączenie społeczne i aktywizację zawodową.
Polska otrzyma sporą ilość środków. Warto więc odpowiednio to wykorzystać w latach 2014-2020, by nie zmarnować szansy na znaczącą poprawę gospodarki naszego kraju.


Najważniejsze dokumenty, które mają stanowić podstawę wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce to:
  • Umowa Partnerstwa, czyli rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym nasz kraj wskazuje w jaki sposób, dzięki funduszom unijnym, chce zrealizować swoje cele rozwojowe.
  • Programy Operacyjne, czyli szczegółowe dokumenty pokazujące, jak wdrażane będą Fundusze Europejskie w poszczególnych obszarach.


źródło: fundusze.malopolska.pl

0 komentarze:

Prześlij komentarz