pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 30 sierpnia 2013

Dotacje unijne na lata 2014-2020


Od 2 stycznia 2014 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a nawet rozpoczynać te projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie. 

W lipcu w Warszawie odbyły się konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, czyli umowy Polski z Unią Europejską z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Wszelkie konsultacje w tej sprawie mają zakończyć się już dzisiaj.

W latach 2014-2020 będą działały obecne oraz nowe programy operacyjne np. Program Polska Cyfrowa, dedykowany dla obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych. Niektóre zostaną zlikwidowane. Powstanie nowy program operacyjny - Inteligentny Rozwój, który zastąpi dotychczasowy - Innowacyjna Gospodarka. W przyszłej Umowie Partnerstwa zmieni się również rozkład środków. Największy z programów operacyjnych, mianowicie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie o 4 mld skromniejszy od obecnie realizowanego.

Łącznie, największa pula środków (28,1 mld euro) trafi na cele realizacji 16 regionalnych programów operacyjnych. Przypomnijmy, że celem RPO jest zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców, przez wykorzystanie potencjałów województw i niwelowanie barier rozwojowych.MRR przypomina, że Polska jest po raz kolejny będzie największym beneficjentem środków unijnej polityki spójności. Trafi do nas prawie 73 mld euro, z łącznej puli 325 mld euro. Nie marnujmy więc tej szansy!

Głównymi beneficjentami unijnej pomocy w latach 2014-2020 będą przedsiębiorcy i samorządy.

Projekt Umowy Partnerstwa zakłada, że w 2020 roku Polska będzie dobrze wyposażona w infrastrukturę, szczególnie komunikacyjną.

0 komentarze:

Prześlij komentarz